Můžete prohlížet Plavební mapu v libovolném měřítku. POUZE ČESKÁ VERZE! (Určeno pro MS Internet Explorer v. 5.5 a vyšší, bude otevřeno nové okno prohlížeče)
 
    Můžete stahovat Plavební mapy po jednotlivých listech v měřítku 1:5000 v tisknutelné kvalitě ve formátu PDF – POUZE ČESKÁ VERZE!
 
    Můžete stahovat Plavební mapy po úsecích vodních cest ve formátu Inland ENC 2.0
 
 
   © VARS BRNO a.s. 2006  Producent plavebních map: SPS Praha